Het effect van visuele programmeeromgevingen op de ontwikkeling van computational thinking skills en het zelfregulerend vermogen bij bovenbouwleerlingen in het basisonderwijs.

Translated title of the thesis: The effect of visual programming environments on the development of computational thinking and self-regulated learning skills in upper primary school children.
  • Maxim Vansteenkiste

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Om computational thinking (CT) te ontwikkelen, kan uit verschillende visuele programmeeromgevingen worden gekozen. Naast een focus op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden gelinkt aan CT, kunnen andere pedagogische vaardigheden een even belangrijke rol spelen. Het doel van dit onderzoek is om bij vierenzeventig leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs in België na te gaan wat het effect is van leren programmeren in een visuele programmeeromgeving op de ontwikkeling van CT, en in welke mate dit effect wordt beïnvloed door het zelfregulerend vermogen. Om dit te onderzoeken, werd een kwantitatief quasi-experimenteel onderzoeksontwerp gebruikt met behulp van twee interventiegroepen die leren programmeren in een visuele programmeeromgeving met een tastbare of beeldschermoutput. Om het verschil in de ontwikkeling van CT en de invloed van zelfregulerend vermogen te bepalen, werd een pretest-posttest design gebruikt. De resultaten laten zien dat er significante verschillen in CT-ontwikkeling merkbaar zijn tussen de twee programmeeromgevingen, maar dat het zelfregulerend vermogen van leerlingen een zwakke maar geen significante invloed had op de ontwikkeling van CT. Op basis van de verkregen resultaten wordt aanbevolen om nader te onderzoeken welk belang kan worden toegekend aan het reguleren van gedachten, gevoelens, vermogens en gedrag, en dat samenwerken met de omgeving en omgaan met feedback bij het ontwikkelen van CT.
Date of Award22 Feb 2023
Original languageDutch
SupervisorNardie Fanchamps (Supervisor)

Keywords

  • programmeren
  • computational thinking
  • zelfregulerend vermogen
  • tastbare output
  • visuele output

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'