Het Effect van Voorkennis en Interactie op Leeropbrengsten bij Leren met Educatieve Video’s Versus Tekst.

Translated title of the thesis: The Effect of Preknowledge and Interaction on Learning Outcomes of Learning With Educational Videos Versus Text.
  • Rosemarie Van den Bongard

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Educatieve video’s krijgen wereldwijd een steeds grotere rol in het onderwijs als middel om kennis over te dragen (Thomson, Bridgstock, & Willems, 2014). Wanneer geen rekening gehouden wordt met individuele verschillen tussen lerenden in voorkennis en interactiegedrag bij het leren met video, kan een educatieve video het leren belemmeren (Paas & Kester; Plass et al., in Song et al., 2015). Huidig onderzoek wordt uitgevoerd binnen een thesiskring met als doel stappen te zetten in het formuleren van evidence-informed designprincipes voor leren met educatieve video’s op het gebied van voorkennis en interactie. Met dit kwantitatief onderzoek is met behulp van een zuiver experiment bestaande uit een pre- en een posttest gekeken naar wat de effecten van voorkennis en interactie zijn op leerprestaties met video versus tekst. De hoofdvraag is: 'Wat zijn de effecten van voorkennis en interactie op het leerresultaat van mbo niveau 4 studenten als zij een tekst lezen in vergelijking met wanneer zij een video bekijken?’. Huidig onderzoek trachtte tevens een bijdrage te leveren aan het conceptualiseren van de term interactie bij leren met video’s. Het onderzoek is uitgevoerd binnen een mbo en telt in totaal N = 44 deelnemers. Geconcludeerd wordt dat er op basis van dit onderzoek geen aanwijzingen zijn dat voorkennis en interactie effect hebben op leerprestatie van mbo-niveau 4 studenten wanneer zij een tekst lezen in vergelijking met wanneer zij een video bekijken. Daarbij kan de term interactie niet verder geconceptualiseerd worden omdat het ten eerste geen aantoonbaar effect heeft, omdat de beperkte hoeveelheid data zich rond één punt centreert.
Date of Award14 Apr 2022
Original languageDutch
SupervisorLeen Catrysse (Supervisor)

Keywords

  • educational videos
  • preknowledge
  • interaction
  • learning outcomes
  • online instruction

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'