Het gebruik van collaboration technologies voor intracompany samenwerking in het post-covid tijdperk

Translated title of the thesis: The post-pandemic use of collaboration technologies for intracompany communication
  • J.M. Koopmans

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De coronapandemie heeft bij bedrijven voor grote uitdagingen gezorgd. Door de pandemie moesten vele medewerkers plotseling het kantoor inruilen voor een digitale thuiswerkplek. Dit onderzoek licht toe op welke wijze deze verschuiving van fysiek werken op kantoor naar digitaal werken op afstand met collaboration technologies de intracompany samenwerking heeft veranderd. Om tot de resultaten te komen zijn er 8 werknemers van de verzekergingstak van een Nederlandse grootbank geïnterviewd. Deze medewerkers hebben allen de transitie van 100% kantoor naar 100% op afstand doorlopen. Tijdens deze gesprekken hebben de respondenten vragen beantwoord over samenwerken vóór de pandemie in relatie tot samenwerken na/tijdens de pandemie, waarna de discrepanties, voordelen en nadelen in kaart zijn gebracht door de onderzoeker. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de wetenschap door een diepgang te doen op de neveneffecten en affordances die samenwerken op afstand met collaboration technologies met zich meebrengen. De belangrijkste uitkomsten in dit onderzoek zijn dat veelvuldig werken met collaboration technologies een bijdrage levert aan de productiviteit, maar afbreuk kan doen aan informele sociale contacten. Daarnaast biedt het door de sociale acceptatie mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingen, die zonder collaboration technologies wellicht nooit waren ontstaan.
Date of Award11 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Tim Huygh (Co-assessor)

Keywords

  • affordances
  • covid-19
  • samenwerken
  • collaboration technologies
  • communicatie
  • digital collaboration
  • remote work

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'