Het gebruik van Enterprise Social Media voor kennisuitwisseling en samenwerking in de bankensector

Translated title of the thesis: The use of Enterprise Social Media for knowledge sharing and collaboration in the banking sector
  • T (Timo) Stevens

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Steeds meer organisaties werken samen en delen kennis over geografische- en organisatiegrenzen heen door middel van Enterprise Social Media (ESM). Het gebruik van ESM kan voor spanningen zorgen binnen organisaties. In dit onderzoek worden de mogelijke spanningen onderzocht door middel van de volgende onderzoeksvraag: Welke spanningen duiken op wanneer enterprise social media wordt gebruikt om kennisuitwisseling en samenwerking te ondersteunen binnen de bankensector? Uit de literatuurstudie bleek dat er nog geen onderzoek was gedaan naar ESM binnen de bankensector, dus was vervolgonderzoek noodzakelijk met een inductieve aanpak. Dit is gebeurd middels kwalitatief onderzoek waarbij semigestructureerd interviews zijn afgenomen bij acht respondenten. Uit de thematische analyse van de resultaten blijkt dat in de bankensector, wanneer ESM wordt gebruikt om kennisuitwisseling en samenwerking te ondersteunen, tien spanningen opduiken over het gebruik van ESM die voortvloeien uit de mogelijkheden, onmogelijkheden, implementatie en inrichting van ESM. Een voorbeeld van een spanning waar medewerkers mee te maken hebben is de wens om kennis met elkaar te delen, maar de omslachtigheid die dit met zich meebrengt wanneer men wordt geacht dit via ESM te doen. Er wordt in dit onderzoek aanbevolen om meerdere cases in deze sector te onderzoeken om zo de validiteit te verhogen.
Date of Award4 Jul 2020
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Vanessa Dirksen (Co-assessor)

Keywords

  • Enterprise Social Media
  • affordances
  • kennisuitwisseling
  • samenwerking
  • bankensector

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'