Het herkennen van een goed dashboard voor IT-projectportfolio

  • R. Muradin

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Veel organisaties hebben geen bruikbare aanpak om de gezondheid van het IT Project Portfolio (ITPP) te meten. Het meten van de gezondheid is een eerste stap om verbeteringen te kunnen realiseren. Deze studie geeft inzicht in de wijze waarop de gezondheid van het IT Project Portfolio gemeten kan worden. Op basis van eerder uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek, is er op basis van meetbare onderliggende aspecten per assessment criteria, een ITPP-dashboard opgesteld. Naast onderliggende aspecten zijn ook de ontwerpeisen en structurele kenmerken van een dashboard onderzocht. De ontwerpeisen, kenmerken en assessmentcriteria en onderliggende aspecten hebben geresulteerd in een prototype dashboard. Dit dashboard is volgens gevalideerd op bruikbaarheid, toepasselijkheid en begrijpbaarheid binnen een case-organisatie. Er kan geconcludeerd worden dat het dashboard bruikbaar is als basis voor het meten van de gezondheid van een ITPP.
Date of Award11 Jun 2021
Original languageDutch
SupervisorRuud Wissenburg (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • IT Project Portfolio
  • IT Project Portfolio Management
  • ITPP-Dashboard
  • ITPPM-volwassenheid
  • ITPP- Assessmentcriteria

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'