Het identificeren van organisatie resilience factoren met KSF’s voor ERP-implementaties als hulpmiddel

Translated title of the thesis: Identifying Organizational Resilience factors Using CSFs for ERP Implementations as a Tool
  • M.P.A. van Toorenburg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Enterprise resource planning (ERP)-implementatieprojecten worden in de literatuur gezien als complex en risicovol. Dertig procent van de projecten behaalt de doelstellingen. Tijdens een implementatieproject kan sprake zijn van problemen of onverwachte gebeurtenissen. De mate waarin een organisatie beschikt over het vermogen om deze problemen of onverwachte gebeurtenissen het hoofd te bieden, wordt in de literatuur aangeduid als resilience. Voor veel bedrijven is het moeilijk om in kaart te brengen wat hun mate van resilience is. In dit onderzoek worden kritieke succesfactoren (KSF’s) voor ERP-implementatieprojecten gebruikt, om de relevante resilience-factoren bij ERP-implementaties te identificeren. Wanneer organisaties hun mate van resilience voor een ERP-implementatieproject in kaart willen brengen, kan dit inzicht gebruikt worden om de juiste resilience-factoren te meten en de beslissing voor een ERP-implementatieproject te ondersteunen.
In de literatuur is informatie gevonden over kenmerken van resilience-factoren en kritische succesfactoren voor ERP-implementaties. De wetenschappelijke literatuur is gebruikt om een overzicht op te stellen van kritische succesfactoren, die potentieel resilience-factoren zijn voor organisaties.
Door kwalitatief empirisch onderzoek uit te voeren met vijf ERP-experts die betrokken zijn (geweest) bij ERP-implementaties en meerdere jaren ervaring hebben met leidinggeven aan afdelingen of organisaties, worden acht kritische succesfactoren herkend als potentiële organisatie resilience-factoren voor ERP-implementaties.
Date of Award4 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • Organisatie resilience
  • ERP-implementatie
  • kritische succesfactor (KSF)
  • organization resilience
  • enterprise resource planning (ERP)
  • critical success factor (CSF)

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'