Het in kaart brengen van risico’s voor stakeholders van blockchain gebaseerde systemen

Translated title of the thesis: Mapping the risks for stakeholders of blockchain-based systems
  • D.R. Hanenberg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Blockchain technologie is de afgelopen jaren op het toneel verschenen als een
opkomende technologie. De term opkomende technologie verwijst naar
technologieën in een vroeg stadia van ontwikkeling die een groot potentieel hebben om de samenleving voor goed te veranderen. Zoals elke nieuwe technologie kunnen nieuwe systemen als een risico worden ervaren. Het prioriteren en beoordelen van risico’s in verband met opkomende technologieën is een complex probleem dat baat heeft bij de betrokkenheid van meerdere stakeholders. Om dit probleem op te lossen moet er geïnvesteerd worden in het begrijpen van blockchain gebaseerde systemen (BBS) vanuit het perspectief van de gebruiker, wat een gebruikersgerichte benadering wordt genoemd. Terwijl sommige recente onderzoeken een gebruikersgerichte benadering hebben overwogen, zijn de meeste ervan uitgevoerd in zeer beperkte contexten met specifieke doeleinden. Met dit onderzoek wordt een eerste poging gedaan om vanuit een gebruikers gerichte benadering de risico’s van BBS in kaart te brengen in bredere context door middel van het ontwikkelen van een conceptueel model. Het conceptueel model is een aanvulling op de bestaande literatuur en kan als leidraad worden gebruikt door stakeholders die de risico’s willen evalueren alvorens het implementeren van een BBS.
Date of Award11 Mar 2023
Original languageDutch
SupervisorKees Tesselhof (Supervisor) & Guy Janssens (Examiner)

Keywords

  • Blockchain gebaseerde systemen
  • stakeholders
  • risico’s

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'