Het Inzetten van de Leesstrategieën Structuurherkenning, Verklaringen Genereren en Kennis Integreren als Luister- en Kijkstrategieën bij Instructievideo’s.

Translated title of the thesis: Using the Reading Strategies Structure Recognition, Generating Explanations and Knowledge Integration as Listening and Viewing Strategies in Instructional Videos.
  • Sandra Visser

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Bij het bekijken van een instructievideo kunnen leesstrategieën ingezet worden als luister- en kijkstrategieën blijkt uit verschillende onderzoeken (Bonset et al., 2015; List, 2018; Merkt & Schwan, 2014). List (2018) en Tarchi et al. (2021) stellen dat het inzetten van leesstrategieën als luister- en kijkstrategieën nog onvoldoende onderzocht is. De belangrijkste leesstrategieën bij het lezen van een instructietekst zijn structuurherkenning, verklaringen genereren en kennis integreren (Bonset et al., 2015; Driscoll, 2014). Middels dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag onderzocht: Wat is het effect van de structuur in een instructievideo op het inzetten van de leesstrategieën structuurherkenning, verklaringen genereren en kennis integreren als luister- en kijkstrategieën? Het doel van het onderzoek was een bijdrage te kunnen leveren aan een robuuste onderzoeksbasis voor het inzetten van luister- en kijkstrategieën bij het bekijken van instructievideo’s. Aan dit onderzoek hebben 25 studenten (N=25) van de middelbare beroepsopleiding Manager Retail niveau 4 vrijwillig deelgenomen aan een kwantitatief zuiver experimenteel pre- en posttest design. Tussen de pre- en posttest hebben de deelnemers een instructievideo met of een instructievideo zonder structuur gezien. De verzamelde data is getoetst middels bayesiaanse onafhankelijke t-toetsen. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de structuur van de instructievideo geen invloed heeft op het inzetten van de leesstrategieën structuurherkenning en verklaringen genereren. Daarnaast kan er geconcludeerd worden dat er anekdotisch bewijs is gevonden voor het effect van structuur in een instructievideo op het inzetten van de leesstrategie kennis integreren als luister- en kijkstrategie.
Date of Award30 Apr 2022
Original languageDutch
SupervisorKevin Ackermans (Supervisor)

Keywords

  • structuur
  • instructievideo’s
  • structuurherkenning
  • verklaringen genereren
  • kennis integreren

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'