Het Leereffect van Feedback binnen de Serious Game MeTriek voor het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs.

Translated title of the thesis: The Learning Effect of Feedback within the Serious Game MeTriek for Preparatory Secondary Vocational Education.
  • Robin Van Rumund

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Serious games zijn (digitale) spellen die leren beogen te bevorderen. Serious games kunnen een positief leereffect hebben door o.a. uitdagingen, beloningen, instructie en feedback in de game te integreren (Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey, & Boyle, 2012; Gee, 2003; Drijvers, 2013). Feedback wordt beschouwd als één van de vijf leerstrategieën om leerlingen te ondersteunen bij hun leerproces (Wiliam, 2011).
De meest voorkomende feedbacktypes in serious games zijn ‘Kennis van Resultaat’ (KR), ‘Kennis van Correct Resultaat’ (KCR) en ‘Elaboratieve Feedback’ (EF). Uit eerder onderzoek blijkt dat EF vaak effectiever is dan KR en KCR. Tevens blijkt dat KCR vaak effectiever is dan KR. EF is effectief bij eenvoudige en complexe denkniveaus, terwijl KR en KCR vooral effectief zijn bij eenvoudige denkniveaus, waaronder het leren van feiten.
Onderzoeken naar feedback in serious games zijn meestal uitgevoerd bij universiteiten en hogescholen, vandaar dat van der Kleij, Feskens en Eggen (2015) vraagtekens plaatsen bij de geldigheid van deze bevindingen voor het voortgezet onderwijs. Het doel van dit onderzoek is daarom nagaan of verschillende feedbacktypes (KR, KCR en EF) binnen de zelfontwikkelde serious game MeTriek resulteren in verschillende leereffecten. MeTriek betreft het leren toepassen van berekeningen met lengtematen en omtrekmaten. De verwachting was dat alle feedbacktypes een positief leereffect op de korte en de langere termijn zouden laten zien. Daarnaast werd verwacht dat EF een groter effect dan KCR zou hebben, en dat KCR een groter effect dan KR zou hebben.
Om voldoende zeker te zijn dat MeTriek afdoende educatieve kwaliteit heeft is MeTriek ontworpen op basis van het framework van Annetta (2010) dat zich richt op de borging van de educatieve kwaliteit van een serious game. De educatieve kwaliteit is gemeten met het gevalideerde instrument van Kouwenhoven (2019) in een pilot met Metriek bij zes leerlingen op een vmbo-school met dezelfde kenmerken als de onderzoeksschool. De educatieve kwaliteit van MeTriek bleek voldoende, terwijl de feedback van de leerlingen in de pilot eveneens is meegenomen bij de concrete inrichting van het interventieonderzoek.
Het interventieonderzoek heeft een pretoets-posttoets-retentietoets ontwerp met twee experimentele groepen (EF en KCR) en een controlegroep (KR). De deelnemende leerlingen zijn aselect over de drie onderzoeksgroepen verdeeld waarbij elk onderwijsniveau (basis, kader, gemengd) evenredig was vertegenwoordigd (N = 105). Alle leerlingen kregen een pretoets voor de voorkennis-meting. Na de pretoets speelden de leerlingen de feedbacktype-specifieke variant van MeTriek. De posttoets werd meteen na het spelen van MeTriek afgenomen, gevolgd door de licht aangepaste vragenlijst voor educatieve kwaliteit. Twee weken later werd de retentietoets afgenomen. Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat MeTriek voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) de potentie heeft om leerlingen te laten leren, maar dat geen conclusie getrokken kan worden ten gunste van één feedbacktype. Vervolgonderzoek met verbeterde meetinstrumenten zal een antwoord moeten vinden op de vraag of elaboratieve feedback in wiskunde (serious) games zorgt voor een hoger leereffect bij leerlingen in het vmbo.


Date of Award12 Sept 2021
Original languageDutch
SupervisorRob Nadolski (Supervisor)

Keywords

  • feedbacktypes
  • serious game
  • vmbo
  • leereffecten

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'