Het leveren van elektronisch bewijsmateriaal door E|U-lidstaten t.b.v. strafrechtelijke onderzoeken m.b.v. EU-verordening COM (2018)225

: Een onderzoek vanuit Nederlands perspectief naar de verandering door EU-verordening COM (2018)225

  • G. Hetebrij

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Digitaal bewijsmateriaal speelt een steeds grotere rol in strafrechtelijke onderzoeken. Het kan ook snel worden gewist. Om te voorkomen dat justitie achter het net vist, stelt de Europese Unie Verordening 2019/225 voor. Het is de eerste verordening die direct kan worden ingezet in strafrechtelijke onderzoeken, gebruik maakt van het beginsel van wederzijdse erkenning én ook nog direct wordt gericht aan de dienstverlener die over het digitale bewijsmateriaal beschikt.
Gevolg is echter een substantiële wijziging in de wederzijdse rechtshulp. Conclusie is dat de soevereiniteit meer en mogelijk in een ongewenste richting wordt gedeeld, dat de dienstverlener onvoldoende kennis zal hebben van het EU-recht en van het straf- en civiele recht in de EU-lidstaten waardoor deze in een ongunstige positie ten opzichte van de uitvaardigende autoriteit komt en dat enkele belangrijke weigeringsgronden vervallen terwijl nieuwe weigeringsgronden complex zijn in het gebruik. Gevolg kan zijn het onrechtmatig leveren van bewijsmateriaal, en zelfs grondrechten kunnen in het gedrang komen. Deze gevolgen zouden voor invoering moeten worden opgelost.
Date of Award24 Sep 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorMandy de Bruijn (Supervisor) & Göran Sluiter (Examinator)

Keywords

  • Verordening 2018(COM)225
  • Elektronisch bewijsmateriaal
  • CEV
  • Wederzijdse rechtshulp
  • Strafrechtelijk onderzoek
  • E-evidence

Cite this

Het leveren van elektronisch bewijsmateriaal door E|U-lidstaten t.b.v. strafrechtelijke onderzoeken m.b.v. EU-verordening COM (2018)225: Een onderzoek vanuit Nederlands perspectief naar de verandering door EU-verordening COM (2018)225
Hetebrij, G. (Author). 24 Sep 2019

Student thesis: Master's Thesis