Het Monitoren van Veiligheid en Welbevinden op School bij Leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis

 • Marije Verkerk

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Achtergrond: Nederlandse basisscholen hebben de verplichting om jaarlijks de veiligheid en het welbevinden van leerlingen te monitoren. Deze monitoring speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de veiligheid en het welbevinden op scholen. Het monitoren is ook van belang bij leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Vanwege hun gebreken in de sociale cognitie hebben zij tweemaal zoveel kans om slachtoffer te worden van gedrag dat de veiligheid of het welbevinden schendt. De monitoring van de veiligheid en het welbevinden bij leerlingen met ASS verloopt moeizaam. Leerlingen met ASS hebben veelal moeite met tekstbegrip en de huidige instrumenten voor monitoring houden hier geen rekening mee. Doel: Het doel van dit onderzoek was het doorontwikkelen van een bestaande vragenlijst, om zo een voorlopig instrument te realiseren dat geschikt is om de veiligheid en het welbevinden van leerlingen met ASS te monitoren. Participanten, procedure, onderzoekontwerp: De participanten zijn afkomstig van één school voor speciaal onderwijs en bestaan uit 17 onderwijspersoneelsleden en 43 studenten in de leeftijd van 9 – 13 jaar met ASS. Het onderzoek is een mixed methods studie met een exploratieve insteek. Meetinstrumenten: De vragenlijst ‘Veiligheid Leerlingen’ van de organisatie Werken Met Kwaliteit, auteur C. Bos en de vragenlijst ‘Veiligheid Leerlingen ASS’ ontworpen in de huidige studie. Resultaten: De knelpunten voor leerlingen met ASS op het gebied van tekstbegrip zijn in de vragenlijst ‘Veiligheid Leerlingen’ opgelost of verminderd waardoor de vragenlijst ‘Veiligheid Leerlingen ASS’ is ontstaan. De leerlingen maken de aangepaste vragenlijst sneller, hebben minder hulp nodig bij de afname en ervaren de vragenlijst als makkelijker in vergelijking met de oorspronkelijke vragenlijst. De psychometrische analyses geven aanwijzingen dat de aangepaste vragenlijst van voldoende kwaliteit is in vergelijking met de oorspronkelijke vragenlijst. Conclusie: Geconcludeerd wordt dat het aangepaste instrument ‘Veiligheid Leerlingen ASS’ geschikt is voor leerlingen met ASS en de kwaliteit van het instrument voldoende is. Om de onderzoeksresultaten te generaliseren naar een grotere populatie en de validiteit te verbeteren, wordt vervolgonderzoek met meer en een representatieve groep respondenten sterk aanbevolen.
  Date of Award29 Aug 2019
  Original languageDutch
  Awarding Institution
  • Open Universiteit
  SupervisorSjef Stijnen (Supervisor) & Karel Kreijns (Examinator)

  Keywords

  • Autisme Spectrum Stoornis
  • ASS
  • studenten
  • veiligheid
  • welbevinden
  • monitoren

  Cite this

  Het Monitoren van Veiligheid en Welbevinden op School bij Leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis
  Verkerk, M. (Author). 29 Aug 2019

  Student thesis: Master's Thesis