Het Multimedia-Effect bij Feedback Tijdens Toetsen in het Primair Onderwijs.

Translated title of the thesis: The Multimedia Effect on Feedback during Tests in Primary Education.
  • Jeanet Van Dam -Scherphof

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het basisonderwijs worden steeds vaker digitale toetsen afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen meer leren van de combinatie tekst en afbeeldingen dan alleen van afbeeldingen of alleen van tekst, het zogenoemde multimedia-effect. In een digitale omgeving heeft onmiddellijke feedback na het beantwoorden van een item meer effect op het leren dan feedback na afloop van de toets. Ook kan multimediagebruik het leereffect van feedback tijdens toetsen beïnvloeden. Hier is echter nog weinig onderzoek naar gedaan. In dit kwantitatieve onderzoek wordt aan de hand van een experiment geanalyseerd of het toevoegen van een representatieve afbeelding aan feedback bij digitale toetsitems van invloed is op de cognitieve prestaties en op de cognitieve belasting bij leerlingen in het primair onderwijs. Door hier meer inzicht in te krijgen kunnen aanbevelingen gedaan worden voor het ontwerpen van digitale toetsen in het primair onderwijs.
De hypothesen zijn getoetst door een experimenteel pretest- posttest design met drie groepen en twee verschillende toetsen. Aan dit onderzoek hebben 131 participanten deelgenomen. De resultaten van dit onderzoek laten geen verbetering van de cognitieve prestaties van de leerlingen zien nadat zij bij een digitale toets feedback met een representatieve afbeelding ontvingen in vergelijking tot geen feedback. Leerlingen ervaren wel minder cognitieve belasting wanneer er een representatieve afbeelding aan de feedback is toegevoegd. Daarnaast is er een experimenteel onderzoek uitgevoerd om te meten hoe lang participanten naar afbeeldingen kijken en of dit van invloed is op de resultaten. Hieraan hebben 13 participanten deelgenomen en dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van eye tracking software. Uit de resultaten van dit experimentele onderzoek zijn geen eenduidige conclusies te trekken dat langer naar de feedback kijken kan bijdragen aan betere resultaten.

Date of Award29 May 2022
Original languageDutch
SupervisorJorik Arts (Supervisor)

Keywords

  • feedback
  • multimedia-effect in toetsen
  • eye tracking
  • representatieve afbeeldingen
  • primair onderwijs

Cite this

'