Het mum-effect in Agile IT-projecten

Translated title of the thesis: The mum-effect in Agile IT projects
  • M. van der Horst

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het niet melden van slecht nieuws (het mum-effect) over de status van het IT-project heeft bij meerdere traditionele IT-projecten gezorgd voor negatieve gevolgen. IT-projecten kunnen door middel van de Agile projectmanagement methode uitgevoerd worden. Er was nog niet eerder onderzoek gedaan naar de rol van het mum-effect in Agile IT-projecten. Op basis van de karakteristieken van Agile werd verwacht dat het achterhouden van slechts nieuws minder zou voorkomen en als het zou voorkomen dit eerder ontdekt zou worden waardoor het probleem tijdiger opgelost zou kunnen worden. Omdat niet verwacht werd dat het mum-effect volledig weg zou zijn en omdat verwacht werd dat het effect zich mogelijk ook anders gedraagt en er wellicht andere tegenmaatregelen genomen moeten worden, was een wetenschappelijk onderzoek wenselijk. Op basis van dit verkennende onderzoek met interviews is gebleken dat het effect zich ook voordoet in Agile IT-projecten, maar eerder ontdekt kan worden en daardoor de gevolgen minder groot kunnen zijn dan bij traditionele IT-projecten het geval was. Het achterhouden van slecht nieuws heeft bij een juiste toepassing van Agile namelijk geen zin: de werkelijke status is gemakkelijker te achterhalen dan bij traditionele IT-projecten.
Date of Award30 Jan 2022
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Nick Benschop (External assessor)

Keywords

  • Mum-effect
  • IT-project
  • IT-projecten
  • Agile
  • waterval

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'