Het novum-criterium: toe aan vervanging?

Translated title of the thesis: The novum-criterion: ready for replacement?
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie probeer ik de volgende vraag te beantwoorden:

Het Nederlandse novum-criterium in vergelijking met de herzieningscriteria in het Verenigd Koninkrijk: is het novum-criterium aan vervanging of versoepeling toe?

Er wordt aandacht besteed aan de totstandkoming van de herzieningsprocedure in Nederland en ingegaan op de invulling van het novum-criterium. Om de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het novum-criterium nader te duiden, worden in deze scriptie de Puttense moordzaak, de Arnhemse villamoord, de Pompmoord en de Butlermoord nader besproken.

Vervolgens wordt de herzieningsprocedure in het Verenigd Koninkrijk nader toegelicht. Er wordt ingegaan op het vereiste van een real possibility dat een uitspraak unsafe is, en het new evidence criterium. Ook hier wordt ter verduidelijking de nodige jurisprudentie besproken. Nu de drempel tot het indienen van een herzieningsverzoek in het Verenigd Koninkrijk een stuk lager is, en het new evidence criterium een stuk ruimer wordt ingevuld dan het novum-criterium, tracht ik middels een rechtsvergelijking vervolgens duidelijk te maken of een versoepeling dan wel vervanging van het novum-criterium gewenst is.
Date of Award10 Apr 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Novum-criterium
  • Herziening
  • Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS)
  • Real possibillity
  • Criminal Cases Review Commission (CCRC)
  • New evidence

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'