Het onderscheid tussen de zzp'er en de werknemer

: De (lange) weg naar zekerheid op de arbeidsmarkt

  • M.R. Poel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De grote toename van zzp’ers in Nederland wordt veroorzaakt door de arbeidsrechtelijke werknemersbescherming en de loonheffingen voor werknemers, die niet gelden voor zzp’ers. Dat maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om met zzp’ers te werken. Bedrijven hebben wel zekerheid nodig over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.
Er is sprake van een arbeidsovereenkomst indien er sprake is van loon, persoonlijke arbeid en gezag (artikel 7:610 BW). Vooral gezag onderscheidt een arbeidsovereenkomst van een overeenkomst van opdracht. De toegenomen contractsvrijheid in het arbeidsrecht heeft tot gevolg dat gezag veel lijkt op de instructiebevoegdheid van een opdrachtgever. In dat geval is de partijbedoeling vaak doorslaggevend.
De Wet DBA leidde met de modelovereenkomst tot onzekerheid, omdat achteraf getoetst kan worden of sprake is van gezag. Volgens het kabinet kunnen het minimumtarief, de opdrachtgeversverklaring en een opt-out zekerheid geven. Het minimumtarief leidt echter tot grote administratieve verplichtingen en beschermt een kleine groep. De opdrachtgeversverklaring neemt de onzekerheid niet weg, gezien de vragen over gezag. Een opt-out op grond van objectieve criteria (tarief en duur) geeft wel zekerheid, waarbij bescherming mogelijk is indien het tarief van een zzp’er 150% is van het werknemersuurloon. Voor de lange termijn is herijking van het arbeidsrecht nodig.
Date of Award2 Oct 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJacobus Rinkes (Examinator) & Helma Severeyns - Wijenbergh (Supervisor)

Keywords

  • zzp'er
  • overeenkomst van opdracht
  • arbeidsovereenkomt
  • gezag
  • zekerheid
  • opt-out

Cite this

Het onderscheid tussen de zzp'er en de werknemer: De (lange) weg naar zekerheid op de arbeidsmarkt
Poel, M. R. (Author). 2 Oct 2019

Student thesis: Master's Thesis