Het ondervragingsrecht van de verdediging in verhouding tot het recht op een eerlijk proces

  • Harry De Velde

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie is de vraag onderzocht in hoeverre er sprake is van een recht op een eerlijk proces zoals gewaarborgd in artikel 6 EVRM wanneer de veroordeling uitsluitend of in overwegende mate is gebaseerd op de verklaring van een getuige die niet door de verdediging kon worden ondervraagd.
Date of Award5 Nov 2012
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorAstrid Jordaans - Lindeman (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examinator)

Cite this

Het ondervragingsrecht van de verdediging in verhouding tot het recht op een eerlijk proces
Velde, H. D. (Author). 5 Nov 2012

Student thesis: Master's Thesis