Het opzeggen van de bankrelatie

Translated title of the thesis: Terminating the banking relationship
  • I.S. Ozata

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Wwft heeft voor banken geleid tot verscherpte en omvangrijke toezicht- en anti-witwasregelgeving. Aangespoord door de hoge boetes en indringende onderzoekingen door het OM en DNB zijn banken tegenwoordig druk met ‘Know Your Customer’-onderzoek, ook wel ‘Customer Due Diligence’. Naar aanleiding van het cliëntenonderzoek kan een bank tot de conclusie komen dat zij de bankrelatie wil beëindigen omdat een klant een (te) groot risico zou vormen met het oog op de Wwft. Indien het cliëntenonderzoek niet tot het beoogde resultaat leidt, dient de bank de bankrelatie te beëindigen op grond van artikel 5 lid 3 Wwft. Als gevolg hiervan is het voor een rechtspersoon vrijwel onmogelijk om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en om een bedrijf te exploiteren.

Enerzijds moet in ogenschouw worden genomen dat het voor rechtspersonen voor hun voortbestaan of functioneren van eminent belang is dat zij toegang hebben tot het bancaire systeem. Anderzijds moet de maatschappelijke functie van banken in het oog worden gehouden. Die twee kanten brengen een doorlopend spanningsveld mee tussen het belang van cliënten om toegang te hebben tot het maatschappelijk verkeer waarin een bankrekening niet meer is weg te denken en de regels die aan banken zijn opgelegd, onder meer ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
Date of Award20 Jun 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • Wwft
  • anti-witwasregelgeving
  • KYC
  • Poortwachter
  • Bankrelatie
  • Zorgplicht

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'