Het politieverhoor van de verdachte met het recht op een eerlijk proces

Translated title of the thesis: Police interrogation of a suspect with the right to a fair trial
  • A.J.I. Gunink-Aaftink

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Een verdachte die ondervraagd wordt door de politie heeft een aantal rechten. De stand van zaken in Nederland wordt getoetst aan de eisen van art. 6 EVRM en het zo veel mogelijk betrouwbaar zijn van de uitkomst van het verhoor. De belangrijkste rechten zijn het nemo-teneturbeginsel, het zwijgrecht, het pressieverbod en het recht op bijstand door een advocaat.
Getoetst aan art. 6 EVRM heeft de advocaat nog onvoldoende bevoegdheden in het verhoor, terwijl zijn aanwezigheid een positieve invloed heeft op de naleving van de rechten van de verdachten en geen frustrerende werking op het verhoor.
Het is voor een eerlijk proces ook van belang dat de weergave van het verhoor in het proces-verbaal zo adequaat mogelijk is. Dit is nog niet altijd het geval, wat pleit voor een standaard opname van het verhoor, welke ook in het dossier terecht komt.
De stand van zaken in Nederland voldoet aan art. 6 EVRM, met uitzondering van de nog te geringe bevoegdheden van de advocaat. De betrouwbaarheid van het verhoor is nog niet zoveel mogelijk gewaarborgd. Hierbij kunnen een actievere advocaat, een standaard opname van het verhoor en een groter bewustzijn rondom het pv eenvoudig winst bieden.
Date of Award12 May 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • politieverhoor
  • eerlijk proces
  • verdachte
  • verhoorbijstand
  • proces-verbaal
  • rechten verdachte

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'