Het recht op alle stukken uit het strafdossier

  • F. Baali

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek wordt het inzagerecht, dat sinds de invoering op 01 januari 2013 van de Wet Processtukken is gewijzigd, vergeleken met de criteria die worden gesteld door het EHRM in haar rechtspraak met betrekking tot artikel 6 lid 3 sub b EVRM. In dit artikel wordt het inzagerecht impliciet gelezen door het EHRM. Uit dit onderzoek volgt of het ‘nieuwe’ recht op kennisneming van processtukken voldoet aan deze ‘Europese criteria’. Er zal worden ingegaan op de Nederlandse regeling en de centrale positie hierin van de term ‘processtukken’. Zowel de oude als de nieuwe rechtspositie van de verdachte worden besproken. Verder zullen een aantal relevante Straatburgse zaken van het EHRM worden besproken. Tevens zullen de verschillende belangen van het inzagerecht en de daarbij horende afweging aan bod komen.
Date of Award23 Sep 2013
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorMarelle Attinger (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examinator)

Cite this

Het recht op alle stukken uit het strafdossier
Baali, F. (Author). 23 Sep 2013

Student thesis: Master's Thesis