Het recht van de eigenaar om de bestemming van de gond "zelf" te realiseren

 • H L M G Creemers

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In deze scriptie wordt nagegaan welke ruimte de Kroon en de rechter geven voor zelfrealisering in het kader van enerzijds de Onteigeningswet en anderzijds de Wet voorkeursrecht gemeenten. Daarbij worden de onderlinge verschillen in beeld gebracht en wordt nagegaan of afstemming mogelijk is. Tevens wordt aangegeven welke wijzigingen op het punt van het zelfrealisatierecht te verwachten zijn in verband met de invoering in 2008 van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de daarin opgenomen Grondexploitatiewet. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de achtergronden van het recht op zelfrealisatie en de relatie met het aanbestedingsrecht.
  Date of Award31 Aug 2007
  Original languageDutch
  SupervisorG.M. v.d. Boom (Supervisor) & Jos Teunissen (Examiner)

  Cite this

  '