Het rechtszekerheidsbeginsel Een onderzoek naar de wenselijkheid van codificatie van het rechtszekerheidsbeginsel in de Algemene wet Bestuursrecht

Translated title of the thesis: How desirable is codification of the principal of legal certainty?
  • Brenda de Weijer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek staat de wenselijkheid van codificatie van het rechtszekerheidsbeginsel centraal. Aanleiding van dit onderzoek is onder andere een motie van bepaalde politieke partijen om de ongeschreven algemene beginselen van behoorlijk bestuur te codificeren. Er is onderzocht hoe wenselijk codificatie van één van deze ongeschreven algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn. Er is een juridisch kader geschetst van het rechtszekerheidsbeginsel en tevens is er onderzoek gedaan naar toepassing van het rechtszekerheidsbeginsel door de bestuursrechter. Hiervoor is een analyse gemaakt van diverse uitspraken van de hoogste rechtsinstanties inzake het bestuursrecht. Gebleken is dat het rechtszekerheidsbeginsel nog niet altijd even kenbaar is bij de burger en bestuursorganen. Uit onderzoek blijkt dat er met name op het gebied van de sociale zekerheid regelmatig besluiten worden afgegeven waarbij er sprake is van schending van het rechtszekerheidsbeginsel. Codificatie van dit beginsel kan leiden tot meer kenbaarheid bij de burger en het bestuursorgaan wat bijdraagt aan een toegankelijker bestuursrecht en een hogere kwaliteit van wetgeving en besluiten.
Date of Award24 Feb 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Codificatie
  • Rechtszekerheidsbeginsel
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB)
  • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • Terugwerkende kracht
  • Rechtspositie burger

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'