Het samenspel tussen begeleiding en professional agency van studenten in hybride leeromgevingen: een kwalitatieve analyse.

Translated title of the thesis: The interplay between guidance and students’ professional agency in hybrid learning environments: A qualitative analysis.
  • Marijke Luijten

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Professional agency is het vermogen van een student om tijdens het werken en leren zelf acties te initiëren op basis van keuzes en hiernaar te handelen. Een begeleider kan het leren vormgeven en hiermee de professional agency bevorderen. Het doel van dit onderzoek was om met een kwalitatieve meervoudige instrumentele casestudy kennis te vergaren over de samenhang tussen de door de begeleider gebruikte begeleidingsstrategieën en de professional agency van mbo-studenten. Het ging hierbij specifiek om hybride leeromgevingen, waar werken en leren samen komen. Negen koppels van mbo-studenten en begeleiders hebben deelgenomen aan deze casestudie. Met behulp van within- en cross case analyses van observaties van begeleidingsmomenten en interviews met alle deelnemers zijn verschillende inzichten opgedaan. Er blijkt een drietal begeleidingsstrategieën te worden toegepast tijdens de geobserveerde begeleidingsmomenten, namelijk richtende, richtende en een beetje empowerende en empowerende en een beetje richtende strategieën. Begeleiders stimuleren hiermee studenten bij het uiten van verschillende vormen van professional agency, namelijk ‘dialogical’ agency en ‘pro-active’ agency. Deze uitingen waren hardop denken, mening geven en vragen stellen, verantwoordelijkheid nemen en ideeën van anderen uitwerken. Voorzichtigheid is geboden, want begeleiders kunnen professional agency verminderen, door tijdens het begeleiden een student het woord te ontnemen of alleen feitelijk te laten vertellen over beroepssituaties. Begeleiders kunnen het leren van een student bevorderen, door tijdens begeleidingsmomenten met het gebruik van begeleidingsstrategieën professional agency bewust te stimuleren. Het gaat om een samenspel tussen begeleider, de student en diens professional agency.
Date of Award1 Mar 2022
Original languageDutch
SupervisorAnne Khaled (Supervisor) & Olga Firssova (Supervisor)

Keywords

  • professional agency
  • mbo-studenten
  • begeleidingsstrategieën
  • hybride leeromgevingen
  • casestudie

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'