Het selecteren van een Blockchain Gebaseerd Systeem, een riskante stap?

Translated title of the thesis: Selecting a Blockchain Based System, a risky maneuver?
  • J Schellekens

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De blockchain-technologie wordt de afgelopen jaren voor steeds meer doeleinden gebruikt. Een op blockchain gebaseerd systeem (BBS) is een decentraal database systeem dat gebruik maakt van de blockchain-technologie; een gedistribueerde open-source consensus protocol in een peer-to-peer netwerk met crypto grafische beveiliging. In tegenstelling tot de doeleinden en het potentieel van een op BBS, is er beperkt onderzoek gedaan naar de selectieactiviteiten bij de implementatie van een op BBS, alsmede de bijbehorende risico’s van deze selectieactiviteiten. In dit onderzoek worden de selectieactiviteiten en de risico’s bij deze selectieactiviteiten voor een implementatie van een op BBS onderzocht. Middels een template-analyse en vijf semigestructureerde interviews worden acht selectieactiviteiten gedefinieerd, waaraan 19 sub-activiteiten en 21 risico’s worden gekoppeld. Het resultaat is een opzet voor een volgorde van selectieactiviteiten voor de implementatie van een op BBS en de bijbehorende risico’s bij deze selectieactiviteiten van een op BBS.
Date of Award12 Oct 2022
Original languageDutch
SupervisorKees Tesselhof (Supervisor) & Guy Janssens (Examiner)

Keywords

  • blockchain
  • blockchain gebaseerde systemen
  • blockchain risico’s
  • blockchain selectie
  • selectieactiviteiten blockchain

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'