Het signaleringsprincipe:
: Heeft het toevoegen van kleurcodering aan items van een digitale rekentoets effect op de resultaten en op de cognitieve belasting?

Translated title of the thesis: The signaling principle:: Does adding color-coding to items of a digital math test have an effect on the results and on the cognitive load?
  • Daniëlle Olijerhoek

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het huidige onderzoek is gestart vanuit een onderzoeksvraag die al langer loopt bij de vakgroep Online Leren en Instructie van de Open Universiteit, waarbij de vakgroep inzicht probeert te verkrijgen in welke multimedia principes van leren bruikbaar zijn bij het ontwerpen van toetsen. Om de richtlijnen wat betreft het signaleringsprincipe te onderzoeken, stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat is het effect van het toepassen van het signaleringsprincipe op de cognitieve belasting en op de toetsresultaten van een digitale rekentoets in het basisonderwijs. Verwacht werd dat het toevoegen van kleurcodering zou zorgen voor betere toetsresultaten en een lagere cognitieve belasting. Onder 68 leerlingen van 4 verschillende basisscholen is een rekentoets met 15 vragen afgenomen. De vragen bestonden uit een gemanipuleerde versie en een originele versie, die de leerlingen at random werden aangeboden. Aan de hand van de beschrijvende statistieken en repeated-measures ANOVA with-in subjects is gebleken dat het toevoegen van kleurcodering aan de items van deze rekentoets geen effect heeft op de toetsresultaten en de cognitieve belasting. Daarnaast is doormiddel van een moderatie-analyse aangetoond dat de ervaren cognitieve belasting geen voorspeler is voor de toetsresultaten. Dit kan betekenen dat het toevoegen van kleurcodering aan rekenitems van een digitale toets weinig meerwaarde heeft, omdat een rekentoets van zichzelf gestructureerd is en de leerling deze structuur niet voor zichzelf hoeft te creëren. De resultaten van dit onderzoek kunnen beïnvloed zijn door het gebrek aan data van een grote groep deelnemers.
Date of Award11 Apr 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorTamara Schleepen (Supervisor)

Keywords

  • Cognitive Theory of Multimedia Learning
  • signaleringsprincipe
  • kleurcodering
  • digitaal toetsen
  • basisschool

Cite this

'