Het Stimuleren van Creatief Vermogen via Doeltreffende Generieke Prompts, ter Bevordering en Ondersteuning van Reflectie bij Lerenden uit de Derde Graad van het Vlaams Beroepsgericht Onderwijs.

Translated title of the thesis: Stimulating Creative Capacity by Using Effective Generic Prompts, to Promote and Support Reflection Amongst Third Grade Students in Flemish Vocational Education.
  • Steve Desmadryl

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Bij adolescente lerenden is het kritisch kijken naar eigen werk, zelfstandig problemen oplossen en weloverwogen beslissingen nemen essentieel voor het linken van theorie aan praktijk. Doordat ze persoonlijke ervaring opdoen, komt dit ten goede van hun wendbaarheid en ontwikkelen ze zich binnen hun vak domein. Om deze link te bevorderen moeten lerenden uit de derde graad van het Vlaams secundair onderwijs kunnen reflecteren op hun praktijkgerichte ervaringen, wat een eindterm is binnen deze onderwijskoepel. Deze adolescente lerenden ervaren reflecteren vaak als moeilijk en tijdrovend. Daarnaast evalueren ze nauwelijks de wijze waarop ze situaties hebben verkend, hoe ze hebben gehandeld en beoordelen ze zelden hun strategie. Om het reflecteren onder adolescente lerenden te ondersteunen, dienen de eerder genoemde zelfevaluatie processen te worden gestimuleerd. In de competentie ‘creatief vermogen’ zitten deze zelfevaluatie processen vervat onder de constructen ‘nieuwsgierigheid’, ‘vindingrijkheid’, ‘anders durven zijn’, ‘interacterend met anderen’, ‘trots op eigen werk’, ‘volhardend’ en ‘outputgericht’. Indien lerenden gestimuleerd kunnen worden tot nadenken over hun praktijkervaringen in het kader van deze ‘creatief vermogen’ constructen, komt dit mogelijks hun reflecteren ten goede. Via een mixed methods design is door middel van een ontwikkelde onderwijsapplicatie met generieke prompts die gericht zijn op het stimuleren van ‘creatief vermogen’, de impact op het reflectieniveau van adolescente lerenden onderzocht. Daarnaast is via een focusgroep interview onderzocht in welke mate deze lerenden zich ondersteund voelden door de generieke prompts. De 32 deelnemers uit de derde graad beroepsgericht onderwijs van een Vlaams technisch instituut, hebben aangegeven dat dankzij de generieke prompts uit de ontwikkelde onderwijsapplicatie, hun aanwezige kennis wordt ingezet om verschillende oplossingsmethodes te bedenken voor een praktijkopdracht. Verder lijken de generieke prompts hen aan te zetten tot nadenken over het eindresultaat van een praktijkopdracht. Door deze stimulansen is in dit onderzoek gebleken dat het praktische reflectieniveau, een positieve impact heeft ondervonden. Hoewel deze resultaten louter zijn vastgesteld op basis van de zelfrapportage vragenlijsten horende bij dit onderzoek, kan er voorzichtig worden gesteld dat de lerenden zichzelf tijdens het reflecteren gepaste vragen stellen op vlak van de ‘creatief vermogen’ constructen ‘nieuwsgierigheid’ en ‘outputgerichtheid’ en dit het praktische reflectieniveau bevordert. Ten slotte geven de resultaten van het bij dit onderzoek horende focusgroep interview aan, dat lerenden de generieke prompts als zeer toegankelijk ervaren, ondervinden ze vordering in hun reflecteren en breiden ze hun kennis over reflecteren uit.
Date of Award29 Oct 2021
Original languageDutch
SupervisorFrancis Brouns (Supervisor)

Keywords

  • reflectie
  • reflectieniveau
  • reflectie applicatie
  • creatief vermogen
  • generieke prompts

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'