Het uitleveren van kinderen en adolescenten aan de VS: een schending van het IVRK door Nederland
: Een onderzoek naar de weigeringsgronden voor het uitleveren van jeugdigen aan de Verenigde Staten van Amerika

 • A. (Angelique) Plugge

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Een onderzoek naar de weigeringsgronden voor het uitleveren van jeugdigen aan de Verenigde staten van Amerika. In de VS krijgen kinderen een levenslange gevangenisstraf voor moord of medeplichtigheid maar ook voor minder zware delicten zoals het gebruik van wapens of een overval. Kinderen komen door de straf van levenslang nooit meer vrij. Volgens het uitleveringsverdrag tussen Nederland en de VS is uitlevering van jeugdigen mogelijk. Nederland heeft het IVRK geratificeerd en dient de rechten (van het kind) zoals beschreven in dit Verdrag te eerbiedigen en te waarborgen voor ieder kind. De VS is het enige land dat het Verdrag niet geratificeerd heeft en hierdoor strikt genomen ook niet gebonden is aan het naleven hiervan. Als Nederland zijn jeugdigen dient te beschermen kan men dan een uitleveringsverzoek van de VS weigeren? En op welke gronden is dit mogelijk? Dit onderzoek behandelt zowel de rechten van het kind op basis van het IVRK als de rechten van de Mens op grond van het EVRM. Immers zijn kinderen ook mensen. Kan Nederland bij schending van het EVRM de uitlevering weigeren? En kan Nederland dan ook op basis van het schenden van de Kinderrechten de uitlevering weigeren?
  Date of Award11 Oct 2016
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '