Het verbeteren van menselijke “performance” bij schattingen in strategische IT-sourcing

Translated title of the thesis: mproving human estimates “performance” within strategic IT-sourcing
  • F. Armanno

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken hoe het schatten door experts in een strategische IT-sourcing omgeving verbetert kan worden. Dit onderzoek sluit direct aan op eerder onderzoek dat door BPMIT-afstudeerders is gedaan waarbij vooral aandacht is besteed aan het vinden en meetbaar maken van zachte performance criteria. Hierbij is tot dusver nauwelijks enige aandacht besteed aan de mens als schatter (human calibration), terwijl de afhankelijkheid van de mens heel duidelijk aangetoond is.

In het literatuuronderzoek is duidelijk gemaakt wat verstorende factoren zijn bij het schatten en gezocht is naar methoden om deze factoren te elimineren zodat er betrouwbare uitkomsten beschikbaar zijn. Van een van de gevonden methoden IDEA, wat staat voor “Investigate”,“Discuss”, “Estimate” and “Aggregate” is in een empirisch onderzoek bekeken of deze methode bruikbaar is in strategische IT-sourcing samenwerkingen. De IDEA methode is in eerdere onderzoeken in andere omgevingen zoals de natuur en milieu wetenschappen getest en is daar succesvol gebleken.

De resultaten van het empirisch onderzoek laten zien dat door het gebruik van IDEA ook voor schattingen binnen de strategische IT-sourcing verbeteringen zichtbaar zijn.
Date of Award20 Feb 2021
Original languageDutch
SupervisorHarry Martin (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • T-sourcing
  • menselijke schattingen
  • betrouwbaarheid
  • measuring “relational performance”
  • measuring “human bias”
  • IDEA
  • “human estimator"

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'