Het verbreken van een IT-sourcingpartnership: Wanneer moet je ermee stoppen?

Translated title of the thesis: Ending an IT-sourcingpartnership: When should you stop?
  • Bob van Rooijen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek zoekt een antwoord op de vraag of er signalen zijn die worden verzonden en ontvangen tussen een IT-sourcingpartner en haar afnemer, welke als voorbode kunnen worden gezien voor het beëindigen van de samenwerking.
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat dit thema recent weinig aandacht heeft gehad in de wetenschappelijke literatuur. Vanwege de beperkte literatuur is gekozen voor een exploratief casestudy onderzoek. De onderzochte case is een beëindigde samenwerking tussen enerzijds een IT-sourcingpartner en anderzijds een verzekeraar.
Uit het casestudy onderzoek is gebleken dat het voorspellen van een beëindiging en het interpreteren van beëindigingssignalen lastig is. Dit heeft verschillende oorzaken. De eerste oorzaak was het bestaan van subgroepen binnen de afnemende partij. Deze subgroepen beoordelen ieder de samenwerking anders, wat heeft geleid tot onduidelijke signalen naar de IT-sourcingpartner. Een tweede oorzaak was organisatiebeleid omtrent het RFP-traject dat is gehouden. Uitgangspunt bij het RFP-traject was om iedere deelnemende partij transparant en gelijk te behandelen. Dit organisatiebeleid heeft gezorgd voor een beperking op welke signalen konden worden verstuurd naar de IT-sourcingpartner.
Een andere opvallende bevinding is dat een onbedoelde trigger kan leiden tot een beëindiging. Deze trigger was het aanhalen van het RFP-traject door een medewerker bij de afnemer. Dit traject heeft ervoor gezorgd dat er door de afnemer is overwogen om over te stappen. Mocht dit traject er niet zijn geweest dan had de verzekeraar mogelijk met de IT-sourcingpartner doorontwikkeld in plaats van over te stappen naar een nieuwe IT-sourcingpartner.
Date of Award29 May 2023
Original languageDutch
SupervisorPieter Kamminga (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • IT-sourcingpartnership
  • Beëindigingssignalen

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'