Het verschil in gebruik van Enterprise Social Media tussen de Millennials en Babyboomers tijdens telewerken

Translated title of the thesis: The difference in use of Enterprise Social Media between the Millennials and Baby Boomers during telework
  • S Kerstens

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het gebruik van Enterprise Social Media (ESM) is essentieel bij het telewerken. Sinds de Covid-19-Pandemie heeft telewerken het gebruik van ESM in een stroomversnelling gebracht en moesten alle medewerkers er mee (leren) werken. Het is echter de vraag of en hoe medewerkers omgaan met het gebruik van ESM. In dit onderzoek wordt het gebruik van ESM onderzocht bij twee generaties, jongeren van de millenniumgeneratie en ouderen van de late babyboomgeneratie. Het gebruik van ESM wordt geanalyseerd aan de hand van de affordances zichtbaarheid, associatie, bewerkbaarheid en vasthoudendheid middels kwalitatief onderzoek met semigestructureerde interviews onder tien respondenten.
Een belangrijke conclusie is dat jongeren die aangeven niet geïnteresseerd te zijn in de toepassing en het gebruik van middelen zoals ESM wel vaak weten hoe een functionaliteit werkt of hoe ze het zouden moeten gebruiken. Bij de oudere generatie komt ook desinteresse voor echter zij geven aan dat ze door de snelheid van de technologische ontwikkelingen niet altijd meer weten wat er met een middel zoals ESM allemaal kan. Waarbij de ene generatie er zelf voor kiest het niet te willen weten omdat de intrinsieke behoefte er niet is, lijken externe factoren, zoals het resterend aantal arbeidsjaren, bij de oudere generatie een rol te spelen.
Date of Award15 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats L├│pez (Examiner) & Vanessa Dirksen (Co-assessor)

Keywords

  • Enterprise Social Media (ESM)
  • Telework
  • Generation
  • Millennials and Baby Boomers
  • Affordances

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'