Het voorkomen en bestrijden van hypotheekfraude

Translated title of the thesis: Prevention and eradication of mortgage fraud
  • M. Schinkel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie wordt de vraag gesteld of de nieuwe regelgeving op het gebied van hypothecaire financieringen die is geïmplementeerd naar aanleiding van de recente financiële crisis iets heeft bijgedragen aan het voorkomen en bestrijden van hypotheekfraude. De hypothese is dat dit niet of nauwelijks het geval is. Bij bevestiging van deze hypothese is de vraag welke extra middelen denkbaar zijn om de positie van een hypothecair financier te versterken. Na een toelichting op de kredietcrisis, het recht van hypotheek, de wettelijke regelingen inzake hypothecaire financieringen en (het voorkomen en bestrijden van) hypotheekfraude wordt ingegaan op de nieuwe regelgeving. De conclusie luidt dat de nieuwe regels niets hebben bijgedragen aan het bestrijden en voorkomen van hypotheekfraude, ondanks het belang dat hieraan wordt gehecht. De regels zijn te eenzijdig, hebben de fraudebestrijding eigenlijk alleen maar problematischer gemaakt en leiden tot een toenemende scheve verhouding tussen enerzijds fraudebestrijding en anderzijds consumentenbescherming. Tot slot worden er suggesties gedaan om een bijdrage te leveren aan fraudebestrijding zonder afbreuk te doen aan de rechtsbescherming van de (welwillende) consument.
Date of Award22 Jan 2020
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorJacobus Rinkes (Supervisor) & Anka Ernes (Examiner)

Keywords

  • hypotheekrecht
  • hypothecaire financiering
  • hypotheekfraude
  • • Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • richtlijn woningkredietovereenkomsten

Cite this

'