Het voorspellen van ERP-implementatiesucces
: De meetbaarheid van veranderbereidheid en de impact hiervan op ERP-implementatiesucces

Translated title of the thesis: Predicting ERP implementation success : The measurability of willingness to change and its impact on ERP implementation success
  • T.G. Wijnen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek levert een bijdrage aan het voorspellen van ERP-implementatiesucces. Met name in relatie tot het archetype ‘package enabled reengineering’ (PER). Dit onderzoek beantwoordt de vraag in hoeverre veranderbereidheid meetbaar is en welke invloed veranderbereidheid heeft op ERP- implementatiesucces. Door middel van literatuuronderzoek zijn variabelen en condities vastgesteld die bepalend zijn voor de mate van veranderbereidheid ten opzichte van ERP-implementaties. Hierbij zijn verschillende succesdefinities geïdentificeerd. Hiermee is het Normenkader voor ERP- implementatiesucces (NEIS) ontwikkeld. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat veranderbereidheid meetbaar is. In het empirisch deel van het onderzoek is in de praktijk getoetst of er een verband bestaat tussen enerzijds compliance ten opzichte van NEIS en anderzijds het optreden van ERP- implementatiesucces. Geconcludeerd wordt dat er een sterk verband bestaat tussen het voldoen aan de condities van veranderbereidheid uit NEIS en het optreden van ERP-implementatiesucces. Bewuste keuzes in de veranderaanpak, welke voldoen aan deze variabelen en condities uit NEIS, kunnen het succes van de ERP-implementatie daarmee op positieve wijze beïnvloeden.
Date of Award2 Feb 2021
Original languageDutch
SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Remco Schimmel (External assessor)

Keywords

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • ERP-implementatiesucces
  • veranderbereidheid

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'