Het voorspellen van implementatiesucces veranderkundige interventies bij ERP-implementaties

Translated title of the thesis: Predicting implementation success change management interventions in ERP implementations
  • F. Janssen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

ERP-implementaties zijn complexe en vaak kostbare trajecten die ingrijpen op techno- en socio-systemen van organisaties. Beoogde doelen worden regelmatig niet gerealiseerd waardoor men niet altijd van een succesvolle implementatie kan spreken. De dimensie verandervermogen of collectief leervermogen draagt mogelijk bij aan het behalen van succesvolle implementatie. Het doel en de bijdrage van deze studie is om na te gaan in hoeverre verandervermogen meetbaar gemaakt kan worden en welke invloed dit heeft op implementatiesucces, zodanig dat dit gebruikt kan worden als voorspellende waarde. Voor verschillende factoren en condities van collectief leervermogen is onderzocht hoe deze een causale relatie hebben met het gepercipieerde ERP-implementatiesucces. Hiervoor is een meetinstrument (enquĂȘte) ontwikkeld dat vervolgens is toegepast op een tweetal case organisaties. Op basis van de resultaten van het onderzoek is het niet uitgesloten dat er causaliteit bestaat tussen verandervermogen en ERP-implementatiesucces. Aanwezig verandervermogen kan dan gebruikt worden om succes vooraf te kunnen voorspellen zodat met veranderkundige interventies een positieve bijdrage geleverd kan worden aan een succesvolle ERP-implementatie.
Date of Award10 Feb 2021
Original languageDutch
SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Remco Schimmel (External assessor)

Keywords

  • ERP-implementatie
  • organizational learning
  • implementatiesucces

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'