Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

: Komt de arbeidsmarkt hiermee in balans of juist in disbalans?

  • A. ten Bos

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Met de invoering van de WWZ is het ontslagrecht in 2015 drastisch veranderd. De achterliggende gedachte van de toenmalige regering was het ontslagrecht te moderniseren door het onder andere eerlijker, eenvoudiger en sneller te maken. De beoogde doelstellingen zijn niet behaald. Daarom is het Concept wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans in consultatie gebracht.
In deze scriptie is onderzocht of met het Wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans het in eerste instantie beoogde doel van de WWZ wel bereikt kan worden, namelijk om de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek is: ‘Het beoogde doel van de WWZ om de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen is vooralsnog niet bereikt. Kan het beoogde doel met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans wel worden bereikt?’
Deze vraag dient ontkennend te worden beantwoordt. De voorgestelde wijzigingen zullen de onderzochte doelstellingen niet allemaal realiseren. Doch valt niet uit te sluiten dat met diverse aanpassingen in het wetsvoorstel, de onderzochte doelstellingen alsnog worden bereikt. Hiertoe worden de volgende drie aanbevelingen aangedragen:
• Opstellen ontslagregeling voor de cumulatiegrond
• Proeftijd niet wijzigen
• Bij het beëindigen van een bepaalde tijd contract de wederindiensttredingsvoorwaarde hanteren.
Date of Award19 Jan 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorHelma Severeyns - Wijenbergh (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Keywords

  • Wet Arbeidsmarkt in balans
  • wet werk en zekerheid
  • doelstelling
  • flexibele arbeid
  • ketenregeling
  • cumulatiegrond

Cite this

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans: Komt de arbeidsmarkt hiermee in balans of juist in disbalans?
ten Bos, A. (Author). 19 Jan 2019

Student thesis: Master's Thesis