Hoe bepalen we het succes van een ERP-implementatie aan de hand van criteria
: Een onderzoek naar succesbepaling voor ERP-implementaties na de go-live.

Translated title of the thesis: How to determine the success of an ERP implementation using criteria: A study of success determination for ERP implementations after go-live.
  • G Roose

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De implementatie van ERP-systemen zijn vaak complex, langdurig en risicovol. Dit maakt het moeilijk voor organisaties om het succes ervan te meten. In dit onderzoek wordt er gezocht achter de variabelen die gebruikt kunnen worden als succescriteria. Er zijn meerdere succesmodellen gevonden in de literatuuronderzoek. Dergelijke meetinstrumenten bestaan al reeds 30 jaar.
Desalniettemin veranderd de definiëring van een succesvolle ERP-implementatie doorheen de jaren.
De gevonden criteria werden getoetst in het empirisch onderzoek, als ook de gebruikte definiëring. Allereerst worden de gevonden criteria geverifieerd door de resultaten uit de interviews van het kwalitatief onderzoek. Vervolgens zijn deze getoetst met de definiëring van een succesvolle ERP-implementatie.
Acht criteria kunnen gebruikt worden als succescriteria. Er kan daardoor geconcludeerd worden dat deze criteria als volwaardige succescriteria beschouwd worden.
Date of Award3 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • ERP-implementatie
  • Succescriteria
  • D&M
  • Iron Triangle

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'