Hoe intuïtief is de notatie van de PGA- modelleertaal?
: et opzetten van een experimentele evaluatie

  • L. (Leen) van der Meer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek heeft als doel om de intuïtiviteit van twee verschillende versies van de Process Goal Alignment (PGA) notatie te evalueren binnen een praktische bedrijfscontext. In het onderzoek van Roelens en Bork (2020) zijn een aantal voorstellen gedaan ter verbetering van de oorspronkelijke PGA-notatie. Het vaststellen of deze verbeteringen aan de intuïtiviteit van de PGA-notatie ook significant zijn voor potentiële eindgebruikers wordt onderzocht in dit rapport.
De onderzoeksvraag is: “Hoe kan de intuïtiviteit van twee verschillende versies van de PGA-notatie geëvalueerd worden door het uitvoeren van een experiment binnen een praktische bedrijfscontext?”.
Er is gekozen voor het uitvoeren van een experiment binnen een praktische bedrijfscontext door op basis van de literatuur een experimentele methode op te stellen om de intuïtiviteit tussen twee verschillende versies PGA-modelleertaal te evalueren. Daaruit blijkt dat de oorspronkelijke methodes niet voorzien in het meten van de intuïtiviteit tussen twee verschillende versies van conceptuele modelleertalen en deze te evalueren. Om de intuïtieve begrijpelijkheid te meten is het experiment uitgebreid met het meten van de representatievoorkeur. Uit het onderzoek blijkt dat de visuele wijzingen aan de nieuwe PGA-elementen onvoldoende zijn om aan te tonen dat deze intuïtiever zijn dan de oorspronkelijke PGA-elementen.
Date of Award29 Jan 2021
Original languageDutch
SupervisorBen Roelens (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • Process Goal Alignment methode
  • intuïtiviteit
  • conceptueel model
  • experimentele evaluatie

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'