Hoe kan telewerken bijdragen aan het verkleinen van de CO2-voetafdruk bij de overheid?
: Een casestudy binnen de Rijksoverheid

 • J.J.A. (Joost) Wolbink

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Door de opwarming van de aarde is het noodzakelijk de CO2-footprint van de mensheid te beperken.
  Reizen, waaronder woon-werk verkeer, draagt hier behoorlijk aan bij. De Nederlandse Overheid heeft zich ten doel gesteld haar CO2-footprint te verkleinen. Dit kan door medewerkers minder te laten reizen is de gedachte. Thuiswerken is dan een alternatief.
  De technologische ontwikkelingen op ICT-gebied hebben er voor gezorgd dat thuiswerken mogelijk is voor veel organisaties en zo kan bijdragen aan deze oplossing. Dat de kwaliteit van het werk niet lijdt onder het thuiswerken is voor werkgevers belangrijk.
  Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van de impact van het woon-werkverkeer op de CO2-footprint. En daarnaast wat er nodig is om thuiswerken een kwalitatief goed alternatief te laten zijn voor organisaties. Dit is gerealiseerd door een checklist met beperkende en bevorderende factoren voor thuiswerken op te stellen, en een rekenmodel voor het bepalen van de CO2-footprint.
  Door deze casestudy is gebleken dat de checklist gebruikt kan worden bij het thuiswerken, met behoud van de kwaliteit van werk. Het rekenmodel heeft inzichtelijk gemaakt wat de invloed van thuiswerken op de CO2-footprint is. Het onderzoek draagt zo bij aan kennis op het gebied van telewerken en de CO2-footprint.
  Date of Award28 Aug 2019
  Original languageDutch
  SupervisorAnda Counotte - Potman (Examiner) & Paquita Perez Salgado (Co-assessor)

  Keywords

  • kwaliteit
  • Overheid
  • Thuiswerken
  • beperkende factoren
  • bevorderende factoren
  • CO2-footprint

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '