Hoe kan verbeterde communicatie IT-implementatie projecten doelgericht helpen?

Translated title of the thesis: How could improved communication effectively help IT implementation projects?
  • C Renard

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

IT-service bedrijven werken binnen een uitdagende en voortdurend evoluerende sector waarbij stakeholdercommunicatie essentieel is. Uit onderzoek blijkt dat de stakeholderscommunicatie voor een groot deel de slaagkans van een succesvolle IT-implementatie bepaalt (Gutierrez et al., 2008). Er zijn diverse mogelijke manieren waarop communicatie binnen een IT-implementatie kan gestimuleerd worden. De diverse stakeholders hebben elk hun doelen en behoeften waardoor het nastreven van alignment niet altijd evident is. Uit recente vakliteratuur blijkt dat het Co-Evolutionary IS alignment (COISA) -model de alignment kan faciliteren binnen de complexe organisaties. Dit interessant model is tot nu toe getoetst binnen de medische sector.
Door middel van de invalshoeken (1) communicatie en (2) COISA wil dit onderzoek meer inzicht verwerven in co-evolutionaire interacties en samenwerking tussen alle stakeholders middels stakeholderscommunicatie bij een IT- dienstverlenend bedrijf. Via een casestudy werd dit model getoetst bij een IT- dienstverlenend bedrijf. De resultaten van de interviews leverde aanvullingen op de reeds bestaande literatuur. Het belang van “empowerment” en “betrokkenheid bij initiële beslissingen” dragen bij als communicatie-optimalisatie in het kader van stakeholdersalignment.
De aanbevelingen van dit onderzoek kunnen IT-dienstverlenende gebruiken om hun communicatie te optimaliseren om alignment tussen alle stakeholders na te streven binnen IT-implementaties.
Date of Award12 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorPien Walraven (Examiner) & Rogier van de Wetering (Co-assessor)

Keywords

  • Communication
  • COISA
  • stakeholder alignment
  • Business-IT Alignment
  • IT implementation
  • IT-service organization

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'