Hoe kunnen sturingsconcepten zoals FAIR Data Management, Data Governance, Enterprise-Architectuur en Community Models het management ondersteunen bij het sturen op hergebruik van publieke overheidsdata

Translated title of the thesis: How can control concepts such as FAIR Data Management, Data Governance, Enterprise Architecture, and Community Models support management in guiding the reuse of public government data
 • Jeroen Jonkman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De rol van data en sturing op data groeit binnen onze samenleving. Terwijl iedereen data kan produceren, delen en hergebruiken, is de manier waarop de data verzameld en opgeslagen wordt vaak niet traceerbaar. De Nederlandse overheid streeft naar het bevorderen van het hergebruik van publieke overheidsdata door middel van open data. Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gebruikt de Data Agenda Overheid (DAO) om dit doel te verwezenlijken.
In dit onderzoek bekijken we in hoeverre de principes en richtlijnen van FAIR Data Management (FADAM), Data Governance (DG), Enterprise Architectuur (EA) en Community Models (CM) Best Pracitices kunnen bijdragen aan het verbeteren van de sturing op het beleid rond hergebruik van publieke overheidsdata. Door de combinatie van de principes en richtlijnen van FADAM, EA, DG is er een positieve impact op het verbeteren van de sturing op het hergebruik van publieke overheidsdata. Het is bekend dat de principes en richtlijnen van EA
en DG het management ondersteunen bij sturen van bedrijfsprocessen rondom Big Data (BD). Dit onderzoek heeft aangetoond dat dit ook geldt voor publieke overheidsdata en dat FADAM hierin ook een belangrijke rol speelt in het verbeteren van de herbruikbaarheid. Bovendien hebben CM Best Pracitices een positief effect op gebruikersgroepen van publieke overheidsdata, waardoor het hergebruik verder wordt verbeterd.
Date of Award28 Feb 2023
Original languageDutch
SupervisorFrans Mofers (Supervisor) & Laury Bollen (Examiner)

Keywords

 • FADAM
 • Community Models
 • Open Data
 • Overheid
 • Big Data
 • Enterprise Architectuur
 • Data Governance
 • FAIR Data Management
 • FAIR Data

Master's Degree

 • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'