Hoe percipiëren studenten de doelgerichtheid van docenten tijdens loopbaangesprekken?
: Een vragenlijstonderzoek in het middelbaar beroepsonderwijs.

Translated title of the thesis: How do students perceive teachers' goal-directedness during career conversations?: A survey study in secondary vocational schools.
  • Minke Pietersma - Venema

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het kader van een ‘leven lang ontwikkelen’ is het belangrijk dat studenten loopbaancompetenties en een arbeidsidentiteit ontwikkelen, zodat zij zelf sturing kunnen geven aan de eigen loopbaan. Met name het voeren van loopbaangesprekken is essentieel voor de ontwikkeling van loopbaancompetenties en de arbeidsidentiteit. In deze studie is met een nieuwe vragenlijst onderzocht in hoeverre docenten zich tijdens loopbaangesprekken richten op de ontwikkeling van loopbaancompetenties en de arbeidsidentiteit. Er deden 208 studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs mee aan het vragenlijstonderzoek. De nieuwe vragenlijst blijkt een valide en betrouwbaar meetinstrument te zijn om de perceptie van studenten over de doelgerichtheid van docenten tijdens loopbaangesprekken te meten. Uit de analyses blijkt dat docenten hun interventies nog veel doelgerichter kunnen inzetten. Vooral bij de gerichtheid op de loopbaancompetentie ‘loopbaanactie’ is veel ruimte voor verbetering. Er kwamen significante verschillen tussen groepen studenten van verschillende opleidingen naar voren. Studenten van gezondheidszorg werden vergeleken met studenten van welzijn en van veiligheid door hun docenten significant meer gestimuleerd om zelf actie te ondernemen op loopbaangebied. En ouderejaars studenten beoordeelden de doelgerichtheid van hun docenten significant hoger dan de jongerejaars studenten.
Date of Award11 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorArnoud Evers (Supervisor)

Keywords

  • doelgerichte loopbaangesprekken
  • loopbaanbegeleiding
  • arbeidsidentiteit
  • loopbaancompetenties

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'