Hoe selecteren en prioriteren banken nieuwe Artificial Intelligence projecten?

  • F. de Poortere

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Artificial Intelligence is overal om ons heen en de ontwikkelingen en investeringen rondom AI nemen exponentieel toe. Vrijwel alle consumenten komen inmiddels dagelijks bewust of onbewust in aanraking met AI technologie via allerlei applicaties en processen. Eén van de sectoren waar AI al vroeg werd toegepast en die nog steeds voorop loopt is de bankensector. Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te geven in hoe banken hun AI toepassingen en projecten selecteren en prioriteren, in een snel veranderend en complex speelveld. Er zijn vanuit de literatuur diverse aspecten geïdentificeerd waarop organisaties doorgaans hun selectie en prioritering baseren, deze zijn vervolgens in kwalitatief onderzoek getoetst in twee AI cases binnen Rabobank, één van de grootste Nederlandse banken. De uitkomsten geven meer inzicht in hoe de aspecten worden toegepast en hun onderlinge rangorde. Er komen ook enkele aanvullende aspecten aan het licht.
Date of Award28 Jun 2023
Original languageDutch
SupervisorLaury Bollen (Examiner) & Tim Huygh (Co-assessor)

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'