HR Analytics adoptie en technologische factoren: een empirische validatie in de publieke sector.

Translated title of the thesis: HR Analytics adoption and technological factors: an empirical validation in the public sector.
  • M. Elstgeest

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

HR Analytics (HRA) krijgt steeds meer aandacht als innovatieve toepassing binnen het Human Resource Management. Desondanks verloopt de adoptie ervan trager dan verwacht. Het begrijpen van factoren, die de adoptie van HRA beïnvloeden, is cruciaal voor managers, IT-experts en HR-specialisten. Hoewel bestaande literatuur theoretische modellen biedt, die deze factoren beschrijven, ontbreekt empirische validatie. In deze studie is de impact van de technologische factoren, die volgens deze modellen een rol zouden spelen bij HRA-adoptie, onderzocht in de context van de publieke sector. Hiermee is gepoogd om een deel van twee bestaande theoretische modellen te valideren in een specifieke context. De resultaten van een survey onder HR-professionals binnen Nederlandse gemeenten, provincies en de Rijksoverheid ondersteunen de veronderstelde positieve relaties tussen toegang tot relevante data, compatibiliteit en HRA-adoptie. Verder onderzoek is nodig om de overige factoren die van invloed zijn op HRA-adoptie, beter te begrijpen. Managers, IT-experts en HR-specialisten in de publieke sector, die HRA willen implementeren, kunnen aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, de focus leggen op het toegankelijk maken van relevante data en ervoor zorgen dat de HRA-output in lijn is met de gewenste werkwijze, waarden en visie van de organisatie.
Date of Award18 Jan 2024
Original languageDutch
SupervisorFrits Schreuder (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • HR Analytics
  • technologie adoptie
  • publieke sector
  • PLS-SEM
  • technologische (adoptie)factoren
  • survey

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'