Human Resource Allocatie
: Gevalideerde kwaliteitsfactoren bij het succesvol uitvoeren van human resource allocatie.

  • A.L.B. Knijn

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Uit literatuuronderzoek blijkt dat veel bedrijven moeite hebben met het succesvol uitvoeren van de human resource allocatie binnen hun portfolio- en projectmanagement. Dit onderzoek heeft tot doel het ontwikkelen en valideren in de praktijk van een referentiemodel aan kwaliteitsfactoren voor een succesvolle invulling van human resource allocatie in een multi-project omgeving. Het referentiemodel aan kwaliteitsfactoren is ontwikkeld en gevalideerd middels een casestudie. Het resultaat van dit onderzoek presenteert een referentiemodel aan kwaliteitsfactoren welke voor organisaties als richtinggevend kunnen worden gebruikt bij de invulling van hun human resource allocatie in een multi-project omgeving.
Date of Award16 Feb 2021
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • Resource allocatie
  • Human resource allocatie
  • Kwaliteitsfactoren
  • Kwaliteitscriteria
  • project portfolio management
  • Multi-project omgeving
  • Casestudie

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'