Impact van een Geautomatiseerde Feedbacktool op de Studie-ervaring en Leeropbrengst.

Translated title of the thesis: Impact of an Automated Feedback Tool on Study Experience and Learning Output.
  • William Schokkelé

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Binnen de opleiding Graduaat Informatica Programmeren stelt het team vast dat de kwaliteit van de begeleiding van studenten te lijden heeft onder de grootte van de studentengroepen (n>30): studenten zijn soms afgeleid tijdens het wachten op een lector. Soms krijgen de studenten onvoldoende hulp of feedback. Om de studie-ervaring en leeropbrengst te verbeteren wenst het team na te gaan of bij de begeleiding van programmeeroefeningen gebruik kan gemaakt worden van een geautomatiseerde feedbacktool. Een tool die de studenten elaboratieve feedback (EF) en correctieve feedback (KCR) biedt inzetten binnen de opleiding zou de ervaren problematiek kunnen helpen oplossen. Studenten (n = 96) Hoger Onderwijs uit de opleiding Graduaat Programmeren voeren binnen dit onderzoek een pretest uit: het bepalen van de individuele startsituatie. Hierna volgen alle deelnemers een videoles rond een nieuw leerconcept in de programmeertaal Javascript. De experimentele groep voert na de videoles een oefening uit op de nieuwe leerstof, begeleid door de geautomatiseerde feedbacktool PluralSight. De controlegroep voert deze oefening uit in een standaard onderwijssetting: begeleiding van de klasgroep door één lector. Na de oefening volgt een posttest die meet hoe goed de nieuwe leerstof werd verwerkt. Door de leeropbrengst – het verschil in score op post- en prestest - te vergelijken tussen de experimentele en de controlegroep kon nagegaan worden of het gebruik van de digitale begeleidingstool invloed heeft op de leeropbrengst. Aan de hand van de User Experience Questionnaire (UEQ) wordt de invloed op de studie-ervaring gemeten van zowel experimentele als controlegroep. De surveyresultaten voor de experimentele groep worden vergeleken met benchmarkdata met de resultaten van andere softwaretools en – voor een selectie van UEQ-items – met de resultaten van de controlegroep. Uit dit onderzoek blijkt dat de leeropbrengst door gebruik van de digitale feedbacktool niet significant wordt beïnvloed. De UEQ-survey geeft aan dat deelnemers uit de experimentele groep (n = 63) de gebruikte tool PluralSight op 5 van de 6 schalen, aantrekkelijkheid, transparantie, efficiëntie, stimulatie en originaliteit, bovengemiddeld waarderen ten opzichte van de UEQ-benchmarkdata (n = 18483). De experimentele groep (n = 63) ondervindt een betere studie-ervaring dan de controlegroep (n = 33) op 11 van de 13 geselecteerde items van de UEQ-survey. De specifieke setting in het programmeer onderwijs stelt ons niet in staat de bevindingen te veralgemenen, meer onderzoek is dus wenselijk.
Date of Award4 Sept 2020
Original languageDutch
SupervisorStefaan Ternier (Supervisor)

Keywords

  • geautomatiseerde feedback
  • leeropbrengst
  • studie-ervaring
  • hoger onderwijs

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'