Impact verandering sociale omgeving op het leerproces binnen het MBO-onderwijs:
: een exploratief sociaal cognitief leertheorie onderzoek

Translated title of the thesis: Impact of social environment change on the learning process within MBO education:: an explorative social cognitive learning theory research
  • F van Langen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Begin 2020 veranderde de wereld en de manier van lesgeven door Covid-19. Vooral in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) heeft dit heel veel veranderingen tot stand gebracht wat met name een versnelling op het gebied van digitalisatie en digitaal lesgeven teweeg heeft gebracht. Dit heeft veel uitdagingen met zich meegebracht voor de MBO-leerkrachten die zich ineens dienden aan te passen aan de nieuwe situatie. Het doel van dit onderzoek is om te ontdekken hoe digitalisatie de onderwijsactiviteiten van MBO-docenten heeft veranderd. Concluderend kwam uit het onderzoek naar voren dat: i) lesvoorbereiding meer voorbereidingstijd en creativiteit van leerkrachten vereist, ii) het regelmatig stellen van activerende vragen door leerkrachten de betrokkenheid van de studenten vergroot en helpt bij het identificeren van studenten die meer individuele aandacht en communicatie nodig hebben, iii) dat leerkrachten extra aandacht en tijd dienen te besteden aan individuele feedbackmomenten om ‘digitaal afwezige’ MBO-studenten te bereiken en te motiveren, iv) dat leerkrachten nieuwe en creatieve mechanismen dienen te identificeren om MBO-studenten groepswerk en groepswerkactiviteiten in een digitale leeromgeving te faciliteren en v) dat MBO-instellingen IT- en digitalisatie vaardigheden van MBO-leerkrachten dienen te beoordelen en te verbeteren.
Date of Award21 Sept 2022
Original languageDutch
SupervisorRachelle Bosua (Examiner) & Montse Prats López (Co-assessor)

Keywords

  • Beroepsonderwijs
  • digitalisatie
  • digitaal online leren
  • leermanagementsysteem
  • MBO beroepsonderwijs

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'