Implementatie AVG-wetgeving met model
: Het in control zijn met de AVG-wetgeving

Translated title of the thesis: Implement GDPR legislation with model: Being in control with the GDPR legislation
  • R. Ramnath

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Elke organisatie die persoonsgegevens vastlegt in hun applicatiesystemen van burgers, relaties en andere groepen dient te voldoen aan de AVG-wetgeving om deze persoonsgegevens vast te mogen leggen. Indien niet wordt voldaan aan de AVG-wetgeving en er wordt onbewust of bewust privacygevoelige data gelekt dan kan de desbetreffende organisatie een boete krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens, indien de lek niet conform de richtlijnen is gemeld. Organisaties zouden kunnen overwegen om o.b.v. een model de AVG-wetgeving te implementeren om zo in control te zijn. De literatuurstudie geeft inzichten, kennis en handvatten om privacygevoelige data te beveiligen. Gedurende het empirisch onderzoek wordt ingegaan op de vraag of een organisatie in control kan zijn m.b.t. de AVG-wetgeving indien een model ten grondslag ligt voor de implementatie hiervan. En, helpt deze implementatie de organisatie om snel te kunnen inspelen op veranderingen in de AVG-wetgeving en het applicatie landschap? Onderzoek wijst uit dat de gebruikers en medewerkers de zwakste schakel zijn in de keten van het beveiligen van privacygevoelige data. Door het uitvoeren van een casestudy binnen een organisatie worden antwoorden gezocht of een organisatie in control is t.a.v. de AVG-wetgeving waarbij een model is gebruikt voor het uitvoeren van de implementatie. De resultaten van de casestudy kunnen vervolgonderzoeken initiƫren.
Date of Award2 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Lex Bijlsma (Co-assessor)

Keywords

  • AVG
  • GDPR
  • Model
  • Normenkader
  • Privacy by Design

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'