Implementatie van effectieve didactiek in methodes.
: Het perspectief van methode-ontwikkelaars.

Translated title of the thesis: Implementation of effective teaching in teaching methods.: The perspective of method developers.
  • Manon Tiedink

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Cognitief psychologisch onderzoek heeft geleid tot inzichten in de effectiviteit van didactische strategieën, maar deze inzichten lijken nog niet door te dringen tot de onderwijspraktijk. Bij de planning, uitvoering en evaluatie van instructies maken docenten in het voortgezet onderwijs veelal gebruik van methodes. Om docenten te ondersteunen in het toepassen van effectieve didactiek, is het van belang dat deze didactiek geïmplementeerd wordt in methodes. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat ontwikkelaars van methodes positieve opvattingen hebben over de implementatie van deze didactiek. Het doel van deze kwalitatieve studie was inzicht te krijgen in het perspectief van methode-ontwikkelaars van een educatieve uitgeverij op die implementatie. De onderzoeksvraag die centraal stond, was: ‘Wat is het perspectief van methode-ontwikkelaars op de implementatie van effectieve didactiek in methodes voor het voortgezet onderwijs?’. Middels twee homogene focusgroepen, bestaande uit contentontwerpers en learning design specialisten en auteurs, werd het perspectief van methode-ontwikkelaars in kaart gebracht. De implementatie van effectieve didactiek werd door methode-ontwikkelaars gezien als een belangrijke factor om het leerproces van leerlingen te ondersteunen. Er lijkt echter sprake van inconsistentie over de manier waarop effectieve didactiek geïmplementeerd zou moeten worden (i.e. impliciet of expliciet, in materialen voor de leerling of de docent, en generiek of vakspecifiek). De huidige studie toont aan dat methode-ontwikkelaars het belang van implementatie onderschrijven, maar rekening gehouden moet worden met de context en de vereiste verandering van de onderwijspraktijk. De uitkomsten impliceren dat professionalisering van methode-ontwikkelaars, gericht op deze opvattingen, de implementatie van effectieve didactiek kan bevorderen.
Date of Award28 Jun 2023
Original languageDutch
SupervisorGino Camp (Supervisor)

Keywords

  • effectieve didactiek
  • perspectief
  • methode-ontwikkelaars
  • voortgezet onderwijs

Cite this

'