In hoeverre beïnvloeden de rechten van slachtoffers het strafproces en staan ze op gespannen voet met de rechten van de verdachte?

  • G. Ladjevardi

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie is onderzocht in hoeverre de slachtofferrechten van invloed zijn geweest op het strafprocesrecht en de rechten van de verdachte. Uit onderzoek is gebleken dat in de praktijk geen grote veranderingen voor het strafproces zijn ontstaan. Voor de verdachte is de onschuldpresumptie onder de loep genomen. Gebleken is dat het schadevergoedingsrecht en het onbeperkt spreekrecht van het slachtoffer, de onschuldpresumptie van de verdachte zou kunnen benadelen. De verdachte kan door het slachtoffer al als dader worden bestempeld, in zijn vordering tot schadevergoeding of verklaring tijdens de terechtzitting, vóórdat de rechter zich over de schuld heeft gebogen. In dit kader wordt in de literatuur gepleit voor een zogenoemd twee-sporen-proces tijdens de terechtzitting. Dit proces houdt in dat de terechtzitting wordt opgesplitst in twee fasen waarbij in de eerste fase de (on)schuld van de verdachte door de rechter wordt vastgesteld en in de tweede fase de straftoemeting aan de orde komt. De gedachte hierbij is dat het slachtoffer in de tweede fase van zijn spreekrecht gebruikmaakt omdat de verdachte dan niet langer verdachte maar dader is. Voordeel is dat de onschuldpresumptie niet meer kan worden geschonden. De schuld van de verdachte is immers al dan niet door de rechter vastgesteld. Een nadeel hiervan kan zijn stijging van de werkdruk van de rechters en langere doorlooptijden van de terechtzittingen.
Date of Award22 Aug 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorSven Brinkhoff (Supervisor) & Göran Sluiter (Examinator)

Keywords

  • geschiedenis slachtoffer(rechten)
  • invloeden
  • slachtofferrechten
  • spreekrecht
  • onschuldpresumptie
  • twee-sporen-proces

Cite this

In hoeverre beïnvloeden de rechten van slachtoffers het strafproces en staan ze op gespannen voet met de rechten van de verdachte?
Ladjevardi, G. (Author). 22 Aug 2019

Student thesis: Master's Thesis