Individuele en collectieve waarde creëren, door verbondenheid en diversiteit.

Translated title of the thesis: Creating individual and collective value, through connectedness and diversity.
  • Marjan Stappers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Groepsdynamische processen kunnen het proces van professioneel leren binnen een professionele leergemeenschap (PLG) zowel bevorderen als belemmeren. Er is voldoende verbondenheid nodig om met elkaar te kunnen leren en voldoende diversiteit om van elkaar te kunnen leren. Er is echter nog veel onduidelijk over het optimum tussen verbondenheid en diversiteit. Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzichten, in de wijze waarop verbondenheid en diversiteit in relatie staan tot individueel en collectief leren. Gedurende drie jaar zijn semigestructureerde interviews afgenomen bij twee samengestelde professionele leergemeenschappen. Een belangrijk verschil tussen de PLG’en lijkt te bestaan uit het al dan niet tot stand komen van de cognitieve verbondenheid met de aspecten; gedeeld referentiekader, gedeeld doel, gedeelde taakcognitie en gedeelde opvatting in prioritering. Uit deze casestudy komt naar voren dat cognitieve en emotionele verbondenheid een zelf versterkend systeem lijken te vormen en noodzakelijk zijn om diversiteit optimaal in te zetten. Waarbij het onduidelijk blijft wat voorwaardelijk is. De resultaten laten echter een duidelijke wisselwerking zien. Waarbij opvalt dat cognitieve en emotionele verbondenheid elkaar zowel positief als negatief versterken. Een zelf versterkend positief systeem leidde in dit onderzoek tot een collectief eindresultaat, het negatief versterkend systeem tot stagnatie en frustratie.
Date of Award1 Mar 2023
Original languageDutch
SupervisorMarjan Vermeulen (Supervisor)

Keywords

  • verbondenheid
  • diversiteit
  • collectief leren
  • waardecreatie
  • professionele leergemeenschappen (PLG)

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'