Individuele Leeropbrengsten van Docenten in een Professionele Leergemeenschap

Translated title of the thesis: Individual Learning Gains of Teachers in a Professional Learning Community
 • Lisette Van Lienden - Gaasbeek

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Individuele leeropbrengsten van docenten in een Professionele Leergemeenschap

  De Professionele leergemeenschap (PLG) wordt gezien als een manier om de professionele ontwikkeling van docenten te stimuleren. Een PLG is te definiëren als een groep waarbinnen docenten gelegenheid hebben om het onderwijs te vormen en tegelijkertijd te werken aan hun eigen professionele groei. Hoewel de PLG genoemd wordt als een middel om de professionele groei van docenten te vergroten, is er weinig bekend over de individuele leeropbrengst van deelnemers, die ontstaat wanneer zij activiteiten ondernemen binnen deze gemeenschap.
  Om hier een diepgaand begrip in te verkrijgen werd met een verkennende casestudie onderzoek gedaan binnen een samenwerkingsverband dat werkt volgens de methodiek LeerKRACHT.
  Eerst werd gekeken in hoeverre het samenwerkingsverband kenmerken van een PLG had.
  Vervolgens werd een aantal deelnemers gevraagd te reflecteren op de ondernomen activiteiten binnen het samenwerkingsverband, met als doel meer inzicht te krijgen in individuele leeropbrengsten van de docent.
  De resultaten van het onderzoek laten zien dat binnen de onderzochte context de elementen en condities van een PLG tot uiting komen maar dat deze zich nog in een beginnende fase bevindt. In andere woorden, dit betreft een ‘PLG in ontwikkeling’. Uit de data van de interviews blijkt dat de activiteiten die binnen de professionele leergemeenschap ondernomen worden, kunnen leiden tot een verandering in kennis bij de docent. Om te onderzoeken of er sprake is van professionele ontwikkeling is langduriger onderzoek nodig binnen de PLG, gericht op diepgaande verandering in kennis van docenten.
  Date of Award30 Dec 2019
  Original languageDutch
  SupervisorOlga Firssova (Supervisor)

  Keywords

  • professionele leergemeenschap
  • professionele ontwikkeling
  • individuele leeropbrengsten

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '