Informatieprivacy bezien door de ethische bril van maatschappelijk verantwoord ondernemen
: Een contentanalyse van publicaties van in Nederland gevestigde organisaties

 • J.C.P.M. (Jan Cees) van Gaalen

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Organisaties die grondig geïnvesteerd hebben in maatschappelijk verantwoord ondernemen winnen het vertrouwen van hun belangrijkste belanghebbenden door op een transparante wijze te communiceren. De dialoog als inzet voor een duurzame relatie waarbij de ethische normen prevaleren boven het maken van winst. Dit onderzoek toont aan dat in Nederland gevestigde organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda hebben staan, de
  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eveneens op een grondige wijze hebben geïmplementeerd. Dit onderzoek is een aanvulling op de bestaande literatuur omdat voor de eerste keer is aangetoond dat er een verband is tussen de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de mate van grondigheid die betracht wordt door organisaties bij het beheren van
  privacygevoelige gegevens.
  Date of Award6 Nov 2019
  Original languageDutch
  SupervisorLaury Bollen (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

  Keywords

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • AVG
  • Ethiek
  • Dialoog
  • Informatieprivacy

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '